Historia

1980
  • Założona na początku lat 80 jako firma handlowa,
1984
  • W 1984 roku firma Faro połączyła się z inną firmą z sektora, przekształcając się w spółkę SpA, aby produkować łożyska specjalne.
1989
  • W 1989 roku wraz z zarządzaniem nowych wspólników i ze zwiększeniem kapitału rozpoczęła się ekspansja firmy.
1995
  • W 1995 roku rosnące wymagania rynku przyczyniły się do połączenia z kolejną firmą, wyspecjalizowaną w zakresie technologii procesów produkcyjnych, co pozwoliło na podwojenie obrotów.
  • Wraz z upływem czasu wdrożono program całkowitej odnowy parku maszynowego, wprowadzając coraz bardziej nowoczesny i zaawansowany technologicznie sprzęt.
1997
  • W 1997 roku kapitał został podwojony, co pozwoliło sfinansować przeniesienie firmy do nowej siedziby. Działania te były wykonywane ze szczególnym uwzględnieniem i rozmieszczenia działów firmy. Część produkcyjna i kontroli zajmują powierzchnię około 4000 metrów kwadratowych i są połączone z częścią biurową, zajmującą dwa piętra.
2003
  • W 2003 roku nastąpiło połączenie FARO i INDI
2005
  • 2005 Faro otrzymało certyfikat ISO 14001
Today
  • Dzięki dokonanym w ostatnich latach inwestycjom, zarówno w dziale produkcji, jak i w dziale kontroli jakości, firma Faro przeniosła swoje zainteresowanie na nowe sektory wymagające stosowania łożysk o dużych wymiarach.

Certyfikaty

ISO14001 CERTYFIKACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM

W 2004 roku fima Faro Industriale srl zdecydowała się na wdrożyć system zarządzania środowiskiem zgodnie z normą ISO 14001:2004, aby zaproponować swoim klientom, dostawcom i wszystkim innym instytucjom produkcję łożysk, przy jak najmniejszym wpływie na środowisko naturalne.
Wybór ten doprowadził w kolejnych latach do zastosowania systemów lub produktów zmniejszających, w miarę możliwości, zużycie zasobów energetycznych.
Dla przykładu, zainstalowano scentralizowany system smarowania, który umożliwił redukcję zużycia wody i oleju emulgującego, a także zracjonalizowano przestrzenie wewnętrzne i zarządzanie niektórymi odpadami pochodzącymi z procesu produkcyjnego.
Zastosowanie produktów o mniejszym wpływie na środowisko wpłynęło również na zwiększenie bezpieczeństwa podczas niektórych etapów pracy.
Aby ograniczyć zużycie metanu, zdecydowano się na zainstalowanie systemu solarnego, aby w okresie letnim wytwarzać ciepłą wodę użytkową.
Najnowsze inwestycje dotyczyły wymiany sprężarki do produkcji sprężonego powietrza na nową maszynę z falownikiem i zastąpienia systemu oświetleniowego na lampy led, co pozwoliło na znaczne zmniejszenie zużycia energii elektrycznej (około 30%).
W czerwcu 2018 roku zmieniono system zarządzania środowiskiem zgodnie z normą ISO 14001:2015.

Copyright © Faro Industriale S.r.l. All rights reserved. Privacy and Cookies Policy

Log in with your credentials

Forgot your details?