Jakość

Biuro kontroli i badań materiałów jest podzielone na dwie sekcje:

Sekcja Kontroli Materiałów

Zajmuje się metalurgicznymi kontrolami surowca i poszczególnych komponentów.

  • Badania niszczące wykonywane za pomocą mikrofotografii, makrografów i kontroli składu chemicznego materiału
  • Badania nieniszczące: za pomocą ultradźwięków, cieczy penetrujących, mikro pomiarów twardości i kontroli magnetoskopowych.

Sekcja Badań

Zgodnie z procedurami opisanymi w Podręczniku Jakości, jest odpowiedzialna za wykonywanie kontroli wymiarowej i geometrycznej podczas wszystkich etapów cyklu produkcyjnego.

Kalibracja przyrządów pomiarowych w celu przeprowadzenia kontroli wykonywana jest za pomocą stanowiska kalibracyjnego SIT.

qualita3
qualita1

Analiza strukturalna elementów skończonych (MES)

Firma Faro zapewnia swoim klientom usługę kontroli skończonych elementów konstrukcji łożysk w celu analizy stanu naprężeń komponentów pod danym obciążeniem.

qualita7

Copyright © Faro Industriale S.r.l. All rights reserved. Privacy and Cookies Policy

Log in with your credentials

Forgot your details?